”ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2567“
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ เรือเอก ตวงสิทธิ์ ปานชั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2567 และมอบพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้กับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อสักการะบูชา
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณ และอวยพรปีใหม่ 2567 พร้อมทั้ง มอบพระผงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 100 ปีให้แก่คณะ ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด