“มทบ.27 ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE“
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ร่วมกับส่วนล่วงหน้า, จังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2667 โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมหลวงปู่ประสาร สุมโน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.)