มทภ.2 ร่วมเปิดงาน “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ “ ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101”
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ,พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจร่วมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน Kick off นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข รองผุ้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เข้าร่วม จำนวน 10,101 คน ที่ ลานหน้าหอโหวด101 บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.