กกล.รส.จว.ร.อ.เดินหน้าร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.หนองพอก ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม อ.หนองพอก นายก อบต.ภูเขาทอง, จนท.เกษตร อ.หนองพอก ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จนท.อุตสาหกรรม จ.ร้อยเอ็ด จนท.สาธารณสุข อ.หนองพอก , จนท.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ร้อยเอ็ด และเจ้าของโรงงานน้ำตาลจังหวัดกาฬสินธ์ ร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เรื่อง ปัญหาการใช้กากน้ำตาลหมัก (น้ำวีนัส)ราดบริเวณตออ้อย และไม่ทำการไถกลบหน้าดินในเขตพื้นที่เกษตรกรรมชุมชน ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จว.ร.อ.ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ จากการประชุมร่วมกันมีมติให้เกษตรกรที่ใช้กากน้ำตาล (น้ำวีนัส) เทลงในพื้นที่ปลูกอ้อยให้ไถกลบในทันที เพื่อไม่ให้มีกลิ่นรบกวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และห้ามนำยาฆ่าหญ้าไปผสมในกากน้ำตาลซึ่งจะทำให้สัตว์น้ำในบริเวณนั้นตายหรือประชาชนอาจเจ็บป่วยจากสารพิษได้
ต่อมา ที่ ม.2 บ.แมด ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ. กกล.รส.จว.ร.อ.โดย ชป.รส.อ.เชียงขวัญ บูรณาการร่วมกัน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าพบปะสอบถามปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านๆ และปัญหาหนี้สินนอกระบบ พบว่า มีปัญหาในด้านสาธารณูปโภค น้ำประปาเป็นตะกอน ขุ่น ไม่สะอาด และ ปัญหาไฟส่องสว่างตามถนนไม่สว่าง ซึ่งทาง จนท.ได้ดำเนินการประสานกับ สท.เชียงใหม่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป สร้างความพึงพอใจและอบอุ่นใจให้กับประชาชนที่ส่วนราชการต่างๆร่วมกันดูแลเอาใจใส่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี