มทบ.27 และ พล.ร.6 ซักซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และพันเอก สมภพ ภาระเวช รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ตรวจการซักซ้อมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี 2567 (ซักซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ณ ลานสวนสนามค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.)