มทบ.27 กระทำพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ พิธีมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำให้แก่ประชาชน ต.ห้วยหินลาด จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำพร้อมอุปกรณ์เลี้ยงอนุบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชน ตำบลห้วยหินลาด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.หทัยพร ราชสมัคร จากศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายอำเภอสุวรรณภูมิ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ,ตำรวจภูธรหัวโทน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะได้เยี่ยมแปลงเกษตรสาธิตปลูกผักปลอดภัย ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ที่ได้ร่วม kick off เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 สนับสนุนการดำเนินการโครงการหัวโทนโมเดล โดยมี เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และ มทร.อีสานทวิทยาเขต ร้อยเอ็ด ให้คำแนะนำ เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนตำบลหัวโทน ให้มีการฝึกฝน ศึกษา และเรียนรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัย และส่งเสริมอาชีพด้านการปสุสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้น ดำเนินชีวิตในแนวทางการเกษตร ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและส่งเสริมให้เป็นประชาชนต้นแบบ คืนคนดีสู่ชุมชนต่อไป
(วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.)