“ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของกำลังพล”
วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 1500 นาฬิกา พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายสะอาด ไชยเสนา อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ จ่าสิบเอก ธีระยุทธ ไชยเสนา ตำแหน่ง นายสิบประชาสัมพันธ์ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ณ วัดบ้านกอย ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้วายชนม์ โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีฯ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัว “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก”