ศอ.จอส.มทบ.27 สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขั้นที่ 1
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 22 คน และ จังหวัดยโสธร จำนวน 7 คน รวม 29 คน ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะกรรมการร่วมสัมภาษณ์ ประกอบด้วย รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1)/ หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 27 และ คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อพิจารณาจัดลำดับเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในขั้นที่ 2 ที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 2) รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป
(เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 0930 น.)