รอง เสธ.มทบ.27(1) ตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการรับตรวจหน่วยประกอบเลี้ยง จาก กก.พธ.ทบ.
พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27(1) ตรวจความพร้อมด้านอาคารและบริเวณโดยรอบ เครื่องมือและอุปกรณ์บำรุงรักษาประจำโรงเลี้ยงการสุขาถิบาล สุขลักษณะส่วนบุคคล การประกอบอาหาร การปฏิบัติงานของกำลังพลตอนสูทกรรม กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อเตรียมการรับตรวจหน่วยประกอบเลี้ยง จากกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ในวันที่ 24 มกราคม 2567
(วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น.)