มทบ.27 ร่วมพิธีบรรจุดวงตา และหัวใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) ร่วมพิธีบรรจุดวงตา และหัวใจองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วม โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่, พระครูธรรมธรประกาศิต วัดเกษมทรัพย์ และพระครูปลัดสุขวัฒน์ วัดท่าสะแบง สวดเจริญชัยมงคลคาถา ซึ่งองค์พญาศรีสุทโธนาคราช มีความยาว 111 เมตร และมีสูงถึง 22 เมตร เพื่อพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด
(วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 08.45 น.)
ขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด