“มทบ.27 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 67”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุม การจัดพิธีวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง มณฑลทหารบกที่ 27 หัวหน้ากอง/ฝ่าย/แผนก ,สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด และ ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การจัดงานวันทหารผ่านศึกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการสดุดีวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ