มทบ.27 ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการตลาดนัดชุมวันพระ Green Smile Market ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการตลาดนัดชุมวันพระ Green Smile Market ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส และคณะสงฆ์จำนวน 22 รูปออกบิณฑบาต โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ,ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าวัดวิมลนิวาส หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 06.30 น.)