มทบ.27 ให้การต้อนรับ รอง มทภ.2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27
พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 (3) เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม โดยมี พันเอก ทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ
ในการนี้ เจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งได้นำตรวจพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 พร้อมรับคำแนะนำเพื่อให้เกิดความพร้อมและนำไปปฏิบัติให้สมพระเกียรติสูงสุดต่อไป