“มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.สตน.ทบ. ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำหน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ พลตรี วุฒิไกร พิบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกพร้อมคณะ ได้เข้าสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม ,ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 27
ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำด้านการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากหน่วย โดยมี ผู้บังคับหน่วย/ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ,ฝ่ายการเงินของหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.)