มทบ.27 ร่วมต้อนรับ พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน ในโอกาสปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดสวนพื้นที่สวนพอเพียง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับ – ส่งฯ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฎิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฎิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดสวนพื้นที่พอเพียง ณ พื้นที่ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ มีผู้ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ ผู้แทน จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , นายอำเภอธวัชบุรี , รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด , รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราบ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี , นายก อบต.อุ่มเม้า , ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด, ประมง จังหวัดร้อยเอ็ด , ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด. , ปลัดอำเภอธวัชบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด, นางหนูเพียร สรภูมิ เจ้าของที่ดิน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ฯ