มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ”
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 , คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพล สังกัดมณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประกอบด้วยการฟังพระธรรมเทศนาจาก พระปริยัติธีรวงค์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ธ.) และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) จ.ร้อยเอ็ด เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
(วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. )