ผบ.มทบ.27 ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และหารือความร่วมมือการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เนื่องในโอกาสเข้าหารือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และสนับสนุนวิชาชีพด้านการเกษตรแก่กำลังพลนายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
(เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1000 น.)