ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏาคม 2563 เวลา 06.30 นาฬิกา พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ภายใน จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
โดยได้นิมนต์พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรจากวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) จำนวน 29 รูป มารับบิณฑบาต