“มทบ.27 ให้การต้อนรับ ผอ.กคร.นรด. พร้อมคณะชุดตรวจระบบควบคุมกำลังพลสำรอง ประจำปี 2565”
พันเอก จิตรกร จันทร์สว่าง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พันเอก สฤษดิ์ โตจรูญ ผู้อำนวยการกองการควบคุมกำลังพลสำรอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมคณะชุดตรวจ ฯ โดยมี ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 27,สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 20 อำเภอ และ สัสดีจังหวัดยโสธร ทั้ง 9 อำเภอ เข้ารับการตรวจระบบควบคุมกำลังพลสำรอง ประจำปี 2565 และการปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ปี 2565 ณ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27