เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสวัสดิการกองทัพบก

343

มณฑลทหารบกที่ ๒๗ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสวัสดิการกองทัพบก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น ๒ กองการออมทรัพย์ สวัสดิการกองทัพบก
(สนับสนุนหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๗) จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมัครด้วยตัวเองในวันเวลาราชการ
(๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ ค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๒๗ กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
รายละเอียด 👉 https://shorturl.asia/J3NxS
หรือทางเว็ปไซต์ QR Code และ Facebook มณฑลทหารบกที่ ๒๗ รายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ 👉 https://mtb27.army2.mi.th
หมายเลขโทรศัพท์ 👉 ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๔-๕ ต่อ ๒๐๙๐๘

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสวัสดิการกองทัพบก