จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด จัดจิตอาสา 904 จำนวน 6 นาย พร้อมด้วยกำลังจิตอาสาพระราชทาน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมอำนวยความสะดวก คัดกรอง พร้อมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ในการเฝ้า รับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง มายัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 จัดจิตอาสา 904 จำนวน 2 นาย ประกอบด้วย พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นหัวหน้าจิตอาสา904 ทหาร และพันเอก คำค้าย แหล่งสะท้าน สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำที่หมายเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด