มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0900 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งมายัง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ
ทั้งนี้ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำคณะข้าราชการ คณะแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด