“ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพอดีตข้าราชการ มทบ.27”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ พันโท ถนัด พระโสภา ข้าราชการบำนาญ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 ณ เมรุวัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้วายชนม์ โดยมีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีฯ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลที่ได้สูญเสียบุคคลในครอบครัว “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวกองทัพบก”
(เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1500 น.)