มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2566
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2566 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมร่วมรับชมขบวนแห่เทียนพรรษาและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาโดยมี นาย ทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคุ้มวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด นำขบวนแห่เทียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 ขบวน ซึ่งมีความหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวร้อยเอ็ดให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองสืบไป
(วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 1600 นาฬิกา)