มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ แนะแนวทางการศึกษา ให้กับกำลังพล สังกัด มทบ.27
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้) ซึ่งได้เดินทางเข้าให้ความรู้แนะแนวทางการศึกษาให้แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ และทหารใหม่ ผลัดที่ 1 / 67 ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการศึกษา และยกระดับคุณวุฒิการศึกษาแก่กำลังพล ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่กำลังพลด้วยการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญา และให้มีทักษะอาชีพ ตามมาตรฐานจนได้รับการรับรองสมรรถนะหรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพต่อไป
(เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 1300 น.)