มทบ.27 ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัดบ้านนกเหาะ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และคุณอรุณรัตน์ ข่าทิพย์พาที ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 คณะนายทหารศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจและ คณะแม่บ้าน ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ฯ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่เสด็จ ฯ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและมีความปลอดภัยสูงสุด
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0900 น.)