มทบ.27 รับมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำ จาก ศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 รับมอบไก่พันธุ์ประดู่หางดำ จาก ดร.ฤทัยพร ราชมัคร และคณะศูนย์เครือข่ายวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์และโอมิกส์ทางสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารศาลาทรงงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมด้านอาชีพสำหรับกำลังพลของหน่วยทหาร
2. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
3. ขยายโอกาสและเพิ่มเครือข่ายการเพาะเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ
4. บรูณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดี
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ การเพาะขยายพันธุ์ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ขยายผลสู่ทหารกองประจำการและเกษตรกรที่มีความสนใจ เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น