ผบ.มทบ.27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตร ผกท.รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2565
พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกหลักสูตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ผกท.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี พันโท ชัยสิทธิ์ บำรุงสานต์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ให้โอวาทในเรื่องการกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียนในสถานศึกษาเรื่อง การป้องกันปัญหายาเสพติด , การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย