มทบ.27 เปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 (ชาย) ผลัดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้วงวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ณ สนามฝึกโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มียอดนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก จำนวน 418 นาย จาก 34 สถานศึกษา วิชาที่ทำการฝึกได้แก่ การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ,ยุทธวิธีเบื้องต้น , การทดสอบกำลังใจและกระโดดหอสูง 34 ฟุต และการฝึกในเวลากลางคืน โดยมี พันโท โกศล สุภานันท์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้กำกับดูแลการฝึก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหาร ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความชำนาญจากการฝึกในภาคปกติ นำไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนามที่มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างจากการฝึกในที่ตั้งปกติ ทั้งในเรื่องภูมิประเทศ และลมฟ้า อากาศ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างได้ผล
(เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.)