ผบ.มทบ.27 ร่วมต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสตรวจเยี่ยม ด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่ ทภ.2
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมต้อนรับ พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุง ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2
โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โดย ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังบรรยายสรุป แผนการด้านการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 และการดำเนินการด้านส่งกำลังบำรุงที่สำคัญ อาทิ การเบิกจ่าย สป.2 และ สป.4 ผ่านระบบ LOGSMIS ในรูปแบบลดขั้นตอนการใช้กระดาษแบบเต็มระบบเป็นหน่วยแรกของกองทัพบก – แนวคิดในการปฏิบัติด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพภาคที่ 2 และปัญหาด้านการการส่งกำลังบำรุง ของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญในการดำรงสภาพความพร้อมรบที่มีความทันสมัย และสามารถขยายขีดความสามารถ ในการปฏิบัติทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขภายใต้ทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่าตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลด้านส่งกำลังบำรุงอีกด้วย
(วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.)