ศอ.จอส.มทบ.27 ร่วมต้อนรับ พล.ท.สมบัติ ธัญญะวัน พร้อมคณะ และร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนการปรับปรุงพื้นที่สวนพอเพียง
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 มอบให้ พันเอก ภูวเดช อุทัยพรหม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (1)/ หัวหน้าจิตอาสา904 มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมให้การต้อนรับ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหารปฎิบัติการพิเศษสำนักงานนายทหารปฎิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนพอเพียง ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมสำรวจพื้นที่ฯ ได้แก่ ผู้แทน จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ,นายอำเภอธวัชบุรี ,เกษตรอำเภอธวัชบุรี ,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม้า ,กำนันตำบลอุ่มเม้า ,และผู้ใหญ่บ้านฝั่งแดง
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนยานพาหนะ ,กำลังพลติดตามและอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติภารกิจของ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปรับปรุงพื้นที่สวนพอเพียง ในพื้นที่ ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
(เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.25 น.)