มทบ.27 ประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.มทบ.27 ต่อ ผบ.นขต.มทบ.27 ครั้งที่ 3/2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ต่อ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอง แผนก ฝ่าย และ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 ในห้วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ และ เน้นย้ำนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้ากอง ฝ่าย/แผนก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27, ผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารฝ่ายศึกเขตร้อยเอ็ด, สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีจังหวัดยโสธร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุม