“มทบ.27 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรา 35(3),(7) ของหน่วย”
ตามที่สมาคมแม่บ้านทหารบกมีความห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรา 35 จึงได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากรายการที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั้น
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 0830 น. พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล ที่เข้าร่วมโครงการตามมาตรา 35(3),(7) ของหน่วย จำนวน 2 ราย คือ นายสันติสุข คำทา บุตรที่มีความต้องการพิเศษของ จ่าสิบเอก วุฒิพงษ์ คำทา ตำแหน่ง ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับการสนับสนุนไม้เท้าสไลด์(ต่างประเทศ) แบบ 7 ท่อน จำนวน 1 อัน ณ บรเวณด้านหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่นางสุดารัตน์ สารินทร์ คู่สมรสที่ทุพพลภาพของ พันเอก สุรชัย สารินทร์ ตำแหน่ง ช่วยราชการกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับการสนับสนุน เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง , ที่นอนลม จำนวน 1 ชุด และรถเข็ญวีลแชร์ จำนวน 1 คัน ณ บ้านพักข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี คุณศรีวิจิตร อุทัยพรหม ภริยา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 ,หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 , หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และเจ้าหน้าที่ จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเยี่ยมให้กำลังใจด้วย