กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 ร่วมบริจาคโลหิต “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”
กำลังพลจิตอาสา กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “วันผู้บริจาคโลหิตโลก” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และเพื่อแสดงความสำคัญของการบริจาคโลหิต โดยมี พันเอก โยธิน เชิดนอก หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 27 และ ร้อยเอก บรรพต แดงอาจ ผู้บังคับกองร้องมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,500 ซีซี. พร้อมทั้งได้สนับสนุนวงดนตรีคลาสสิคแบนด์ จาก หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 27 บรรเลงบทเพลงภายในงาน เพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย และความสุขให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้