“มทบ.27 ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1330 น. พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พันตำรวจเอก ภูมิวิชย์ เวชกามา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานวันดินโลก ประจําปี 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด