“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก ในโอกาสเข้าตรวจสอบและแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ พันเอก วาธิน เปริญกุล รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก และคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจสอบและแนะนำสายงานสารวัตรทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2567 ณ บริเวณกองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 27 หลังจากนั้นได้เข้าตรวจสอบและแนะนำสายงานสารวัตรทหาร กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี กำลังพลเหล่าทหารสารวัตร เข้ารับฟังการตรวจแนะนำและได้ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมเสนอความต้องการ ในการปฏิบัติงานของสายงานสารวัตรทหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของเหล่าทหารสารวัตร พร้อมให้โอวาทและเยี่ยมพบปะกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพล
(เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 1330 น.)
กองทัพภาคที่2