“มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับรองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 “
มณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พันเอก ปรัชญา อาจิตปุญโญ รองเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบกและคณะ ในโอกาสเข้าตรวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 โดยคณะชุดตรวจฯได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ 27 หลังจากนั้นได้เข้าดำเนินการตรวจความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ที่เสนอความต้องการโดยวิธีการจ้างเหมา ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 1330 น.)