มทบ.27 ร่วมงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด ในงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมเปิดงานกิจกรรมเดินแบบการกุศล “สืบสานตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด” ในงานกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567 โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลางงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทยพื้นถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
( วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น.)