มทบ.27 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กำลังพลและทหารกองประจำการ สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรุ่งจิตทิพย์ พรมวิจิตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้กำลังพลมีความเข้าใจสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้
(วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.)