“ 27 มีนาคม วันทหารสารวัตร ”
ผบ.มทบ.27 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันทหารสารวัตร ประจำปี 2567
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันทหารสารวัตร ประจำปี 2567 ณ ห้องอบรมกองร้อยสารวัตรทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมี พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 (2) , คณะนายทหาร และกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร เข้าร่วมพิธีฯ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายจตุปัจจัย และภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลเหล่าทหารสารวัตรที่ล่วงลับและเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของกำลังพลเหล่าทหารสารวัตร โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้พบปะและกล่าวให้โอวาท สร้างขวัญ กำลังใจที่ดีให้แก่กำลังพลเหล่าทหารสารวัตร
(วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.)