“มทบ.27 มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่กำลังพลที่มีผลการเรียนดีเด่น”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศชมเชยและเงินรางวัลให้แก่ ร้อยเอก พงษ์ศักดิ์ ลอยนอก ตำแหน่ง นายทหารธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตร นายทหารจเร กองทัพบก รุ่นที่ 33 ห้วงระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 22 มกราคม – 22 มีนาคม 2567 มีผลการศึกษาดีเด่น คะแนนเฉลี่ย 3.731 เป็นลำดับที่ 2 จากผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 35 นาย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และชื่นชมกำลังพลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยและวงศ์ตระกูล โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27
(วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 0830 น.)