“มทบ.27 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นประทวน จำนวน 2 นาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และสมควรได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กำลังพลให้ยึดถือในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถง กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด