มณฑลทหารบกที่ 27 เรียนรู้การปลูกหญ้าเศรษฐกิจ ต่อยอดสร้างอาชีพเสริมให้แก่กำลังพล
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ คุณกานต์รวี บัวบุญ เจ้าของสวน ”ภูระวี” เกษตรกรผู้มีความรู้ในด้านการปลูกหญ้าเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรองมณฑลทหารบกที่ 27 และได้นำเยี่ยมชมพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย โดยได้ปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการปลูกหญ้าในแปลงสาธิต เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมให้แก่กำลังพลที่สนใจ และทหารกองประจำการภายหลังจากปลดประจำการไปแล้ว ตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 2 โดยมอบหมายให้ เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 27 โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อขยายผลสู่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
(วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น.)