แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด สังเกตการณ์ตรวจเลือกทหาร 2 คณะ ที่ อ.สุวรรณภูมิ และ อ.โพธิ์ชัย
พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ที่หอประชุม อ.สุรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,พันเอก สมเด็จ พวงผกา เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 ,นายคงคา ชื่นจิตร นายอำเภอสุวรรณภูมิ และพันโท กุลฉัตร สุจริตกุล ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 2 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จ.ร้อยเอ็ด(คณะที่ 3) ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติที่สำคัญ โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะทหารกองเกินและญาติ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องถิ่น ชี้แจงถึงความสำคัญและความจำเป็นของการตรวจเลือกทหารฯ เน้นย้ำเรื่องการดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเชิญชวนให้มีการสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติตามข้อกฎหมาย คำสั่งและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารฯ ที่หอประชุม อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พันโท การุณ แจ้งถิ่นป่า ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ จ.ร้อยเอ็ด (คณะที่ 1) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการตรวจเลือกฯ และนำพบปะสอบถามทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯ ญาติของทหารกองเกินฯ ผู้นำชุมชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และความเสมอภาคกับทหารกองเกินทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
(วันที่ 7 เมษายน 2567)