มทบ.27 เฝ้ารับเสด็จ ฯ และถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทำการบิน ประจำเดือน เมษายน 2567 เส้นทาง ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด (T&G) – ดอนเมือง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจโท สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ,นางอรุณี ปัทมามาลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายภิรมย์ มีแก้ว ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และพันเอก ธนาธิป เรียงอิศราง รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายใน มณฑลทหารบกที่ 27 นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ
โดย มณฑลทหารบกที่ 27 ได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยร่วมกับส่วนราชการ โดยมี พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ทั้งนี้การเฝ้ารับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปลอดภัยสูงสุด
(เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 18.35 น.)
กองทัพภาคที่2