ชป.กร.มทบ.27 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ อบต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ชป.กร.มทบ.27 และ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ณ อบต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยได้ ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน เชิญชวนสมัครใจเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ ณ หน่วยตรวจเลือกฯ และชี้แจงสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ รวมทั้งการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้ รวมทั้งสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติให้ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นทีา และจัดแสดงดนตรี ศิลปะหมอลำพื้นบ้านสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชน
(วันที่ 10 เมษายน 2567)