“กำลังพลจิตอาสา มทบ.27 บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 27 อนุมัติให้ กำลังพลจิตอาสา จำนวน 4 นาย จาก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 บริจาคโลหิตให้กับ นางทิช ชูน้ำเที่ยง ซึ่งเข้ารับการรักษาผ่าตัดหัวใจ และต้องการโลหิตทดแทนให้กับคลังเลือด และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด