มทบ.27 ต้อนรับคณะทำงานประสานการจัดการที่ดินของกองทัพบก เพื่อติดตามการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 0900 น.ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พ.อ.วินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ให้การต้อนรับ พลตรี องอาจ คุลี หน.คณะทำงานประสานการจัดการที่ดินของกองทัพบก เพื่อติดตามการดูแลรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของ มทบ.27 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27