“มทบ.27 สืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567”
มณฑลทหารบกที่ 27 จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี พันเอก เกียรติคุณ โป๊ะสูงเนิน รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล สังกัด มณฑลทหารบกที่ 27 และหน่วยขึ้นตรง ,คณะแม่บ้าน จาก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ร่วมกล่าวอวยพร และขอพร จาก พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อขอขมาและขอพรจากผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือ เป็นการสืบทอดประเพณีไทยอันดีงาม เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ณ บริเวณด้านหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด
( วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. )