มทบ.27 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 ณ อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด และ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร”
พันเอก ประยุทธ์ จันทรมหา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 พื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันโท การุณ แจ้งถิ่นป่า ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประธานการตรวจเลือกฯ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้น รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เข้าเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2567 พื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดยโสธร โดยมี พันโท กฤษฎา ตะเภาพงษ์ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เน้นย้ำให้การตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
(วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 0900 น.)